Tisdag den 12 April 2011

KOLLA PÅ DESSA HEMSIDORProjekt Fågelriket rullar på med full kraft.
Bl a finns nu två hemsidor, inte på långa vägar klara, men väl värda att besöka;

UPPLEV FÅGELRIKET I LUNDALAND;
www.fagelriket.se

och

KONSTNÄRSBOENDE I FÅGELRIKET
www.arna.nu

Måndag den 11 April 2011

BYAHUSETUnder den gångna helgen har Stiftelsen Harlösa Byahus styrelse jobbat med att göra platsen framför byahuset mer inbjudande genom att ny markbeläggning kommit på plats.
Utan hjälp av Bertil Mårtensson, Per Persson och Ingemar Olsson hade det säkert behövts flera veckor för att slutföra jobbet. Det som återstår är att iordningställa p-plats på norrsidan och att ett antal växter skall komma i jorden.
Ett stort tack A Johanssons Åkeri som har ställt plattorna till förfogande.

Onsdag den 6 April 2011

HARLÖSADAGEN -NATIONALDAGSFIRANDEI år hoppas vi att ni alla, bybor och utifrån kommande, besöker Harlösa den 6 juni mellan kl 1100 - 1600.
I år kommer det att bli något alldeles extra.........
Håll utkik efter programmet som kommer så småningom, men reservera dagen i kalendern redan nu
VÄLKOMNA
Föreningarna i Harlösanejden

Onsdag den 6 April 2011

VÄGFÖRENINGENS ÅRSSTÄMMAI går, den 5 april, genomförde vägföreningen sin årsstämma.
Bengt Nilsson och Tage Johansson har nu suttit styrelsen i alla de 40 år som vägföreningen funnits till (enligt lag) och dom blev också omvalda, Bengt som ordförande och Tage som kassör.
Dom tackades för de många årens goda insatser med Harlösagåvan och blommor tillsammans med sina äkta hälfter.
Från stämman kan också informeras om att de senaste två årens hårda vintrar gör att föreningen måste stärka sin kassa. Det driftbidrag man får från kommunen har inte varit tillräckligt varför stämman beslutade om en utdebitering enligt styrelsens förslag med 125:-/andel, i normalfallet 500:-/fastighet.
Före år 2000 gjordes utdebiteringar varje år men åren därefter har det kommunala bidraget varit tillräckligt.
Nu krävs dock en extra utdebitering av fastighetsägarna.
Faktura kommer till oss så småningom.

Måndag den 4 April 2011

MISSA INTE* Vägföreningens årsmöte tisdag den 5 april kl 19.00

* Stiftelsen Harlösa Donationshus årsstämma den 6 april kl 19.00

* Välkomna till Byahuset båda kvällarna