Tisdag den 28 Juni 2005

EN RESURSINVENTERING AV HARLÖSANEJDENVår tanke i Byalagets styrelse är att finna en möjlighet att kartlägga vilka kunskaper och färdigheter som finns bland folket i nejden, och dels göra en inventering under olika ämnesrubriker, t ex flora och fauna, vandringsleder,kultur, aktiviteter mm.
Tanken är att inventeringen skall bedrivas i specifika arbetsgrupper för olika ämnesområden där personer med "specialkunskaper" och med speciellt intresse av ämnet ingår.
Tanken är att genom inventering och kunskapsinhämtning, såväl på aktuella platser som teoretiskt, kunna göra en väl dokumenterad sammanställning.
De olika gruppernas arbete skall sedan ställas samman till en skrift som visar på vad Harlösanejden har att erbjuda för oss som redan bor här, för dom som funderar på att flytta hit, för att locka turister mm mm.
TÄNKBARA ÄMNESOMRÅDEN KAN VARA;
-Flora och Fauna
-Naturområden
-Konst, hantverk,musik mm
-Djurliv
-Byggande och arkitektur
-Kyrka och skolhistoria
-Andra historiska händelser
-Intressanta personer och sägner
-Sjöar och vattendrag
-Skola och barnomsorg
-Företag och annan affärsverksamhet
-Fritid och Hobby
-Föreningsliv
-Militärens betydelse för nejden
-Bygdens bevarande och utveckling

Vi är övertygade om att det finns många med kunskap, kompetens och intresse som skulle kunna göra en insats som för nuvarande och kommande generationer i Harlösanejden skulle vara av mycket stort värde.
HÖR GÄRNA AV DIG TILL NÅGON AV OSS OCH TALA OM INOM VILKET OMRÅDE DU ÄR INTRESSERAD AV ATT GÖRA EN INSATS. Du får gärna komma med ideér om andra ämnesområden
Ulf Ohlsson, 046 61193, (uffe.ohlsson@telia.com) eller Rolf Jönsson 046 61243 (rolfij1@spray.se)

Onsdag den 1 Juni 2005

AKTUELLA FRÅGOR FÖR BYALAGETS ARBETE- Slutförande av projekt plantering vid infarten från Veberöd
- Arbetet med byalagets och företagarnas gemensamma informationstavla med kommunen är inne i sitt slutskede
- Vi undersöker möjligheterna att genom anslag vid fågeltorn/utsiktsplats vid Krankesjön och Vombs ängar göra reklam för andra sevärdheter och tjänster/service som finns att tillgå i Harlösanejden
- Vi har fortlöpande kontakter med det byggföretag som planerar för marklägenheter i östra delen av järnvägsområdet. Ni kommer att få mer information efter hand.
- Ett flertal nya officerare kommer till P7 under hösten. Vi planerar för ett personligt brev till dessa för att "göra reklam" för vår vackra nejd
- Vi arbetar för att utöka antalet medlemmar i byalaget. Allas stöd behövs.
- Vi planerar för ett nätverk för att kunna fånga upp de tankar och ideér som finns för utveckling av Harlösanejden.
- Vi har fortlöpande kontakter med kommunen för olika åtgärder.
-PÅMINNER OM VÅRT MÖTE I FÖRSAMLINGSHEMMET DEN 8/6 KL 1900 DÅ VI SKALL LÄRA MER OM BYGDEUTVECKLING. ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA.

- Vi planerar INTE för något midsommarfirande i parken i år.

För Byalagets styrelse
Ulf Ohlsson

Fredag den 20 Maj 2005

Vindkraftverk vid HässlehultLänk till förslaget om vindkraftverk vid Hässlehult

Måndag den 9 Maj 2005

INBJUDAN TILL FÖRENINGAR OCH ANDRA INTRESSERADEVÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGSHEMMET DEN 8 JUNI KL 19.00

Ni får då möjlighet att inspireras inför framtida uppgifter av
CONNIE ASTERMAN från Västra Torup
Connie är en mycket inspirerande föreläsare med stor erfarenhet av byautveckling och utveckling av föreningsliv och verksamhet i allmänhet.
I Västra Torup har dom nått stora framgångar i sitt föreningsarbete och dom har också blivit prisbelönade som
"Sveriges bästa byalag"
Räkna med att vi håller på till ca 21.00 inkl tid för fika som kostar 20:-
Vi hoppas på deltagande från alla föreningar och alla andra som är intresserade av Harlösanejdens framtid.

Byalagets styrelse hälsar alla hjärtlig välkomna

Torsdag den 28 April 2005

SVAR FRÅN VÄGVERKETSom den minnesgode kommer ihåg fick vi tidigare i år ett brev från Vägverket där dom talade om för oss att, på grund av omprioriteringar, dom inte hade några medel för åtgärder i Harlösa under innevarande år.
I ett svarsbrev till Vägverket påtalade vi, i samråd med vägföreningen, att behovet av planerade tätortsåtgärder i Harlösa kvarstår och vi påtalade också behovet av en trottoar längs hela stationsvägen.

Nu har vi fått svar från Vägverket:
"Tack för ert svarsbrev om åtgärder i Harlösa
Desssvärre är trottoaråtgärd på Stationsvägen en åtgärd som tas av samma budget som åtgärder på väg 104.
Därför gäller samma sak för den saken, att vi inte i dagsläget kan säga när det blir aktuellt.
Jag vet att det är föga tröst, men vi har behovet noterat och hoppas att vi snart kommer ikapp i åtgärdsfinansieringen"
Med vänlig hälsning
Per Wisenborn

För Byalaget/Ulf O