Fredag den 11 November 2005

NYA KONTAKTER MED VÄGVERKET. FÖRSTA PROJEKTMÖTE ANG IDROTTSHALLFör ca en månad sedan tillskrev byalaget, i samverkan med vägföreningen, Vägverket för att på nytt försöka förmå dom att vidta åtgärder, i första hand längs Stationsvägen.
I dag fick vi svar där dom bl a skriver;
" När det gäller åtgärderna längs Stationsvägen och väg 104 är de, så som alla andra åtgärder, drabbade av vårt svåra ekonomiska läget. Som det ser ut i nuläget har vi pengar avsatta för utredning och projektering nästa år. Några pengar för utförande av själva åtgärderna har vi tyvärr inte inom den kommande treårsperioden"
Vi får tillsammans med vägföreningen ta nya tag på det nya året och bevaka ärendet.

Tidigare i veckan har bl.a vi från bylaget deltagit i det första projektmötet ang byggandet av idrottshall och nya lokaler för dagis och förskola.
Vi, liksom skolan, Harlösa IF, Handbollsklubben, Lokala styrelsen talade om våra tankar och önskemål.
Arkitekterna skissar nu på ett förslag som bygger på våra önskemål och nästa projektmöte är den 15 december.
Man räknar med att kunna göra upphandlingen under våren och att byggandet startar så att "skoldelen" står klar 1 jan 2007 och idrottshallen några månader senare.
Ulf O.

Torsdag den 20 Oktober 2005

VÄLBESÖKT BYALAGSMÖTEDrygt 50 personer hade hörsammat byalagets inbjudan till informations- och diskussionsmöte den 19 oktober.
Utöver information om Räddningsverket Revinge, en av de största arbetsplatserna i nejden informerades om och diskuterades bostadsbyggande, idrottshall, som äntligen ser ut att kunna förverkligas, bibliotekets "fortlevnad" på nuvarande plats, trafiksäkerhet, bl a på Stationsvägen, mm
Dessutom informerade Vägföreningen och ordföranden i Stiftelsen Harlösa Byahus om sina verksamheter
Under kvällen togs också de första stegen mot utarbetandet av en byaplan som skall kartlägga Harlösanejdens, både problem och möjligheter, kort kort och lång sikt. Tanken är att dokumentet skall användas bl a i kontakter med politiker och tjänstemän lokalt och regionalt.
Är du intresserad av att delta i detta arbetet med din speciella kompetens och intresseinriktning, kontakta Rolf Jönsson, 61243 eller Ulf Ohlsson 61193.

Onsdag den 10 Augusti 2005

BYGGANDE AV MARKLÄGENHETER DRAR UT PÅ TIDENIgångsättningen av byggandet av marklägenheter drar ut på tiden. Enligt det företag som projekterat de 20 lägenheterna och som vill bygga, är Skåne för tillfället inne i en tydlig byggboom. Det betyder bl a att några byggfirmor inte lämnat något något anbud på uppförandet och andra i sin tur satt så höga priser att beräknad produktionskostnad skulle medföra allt för höga hyror. Entreprenören har varit i kontakt med leverantörer av byggsatser i Polen, men leveranstiderna är långa.
Det aktuella företaget jobbar på och säger att Harlösa fortfarande är ett mycket intressant objekt.
Företaget har lovat att hålla oss i byalaget informerat, och så snart vi vet mer kommer vi att sprida informationen.
Vår förhoppning är att ett byggande av marklägenheter, som det finns ett stort behov av i Harlösa, kommer igång så snart som möjligt
Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget

Lördag den 9 Juli 2005

MEDDELANDE FRÅN VÄGFÖRENINGENDet har nu beslutats att 30 km/timme skall gälla längs samtliga gator och vägar norr väg 104 och väster vägen mot Löberöd.
Hastighetsbegränsningen gäller från den dag då 30-skyltarna är på plats. Målning på några av "infartsgatorna" med (30) tillkommer efter hand.
Styrelsen för Harlösa Vägförening

Torsdag den 7 Juli 2005

GLAD SOMMARVI ÖNSKAR ALLA BESÖKARE PÅ VÅR HEMSIDA EN RIKTIGT SKÖN OCH TREVLIG SOMMAR
Styrelsen