Onsdag den 26 April 2006

MÖTE MED NEJDENS FÖRENINGARCa 30 deltagare från 15 av nejdens föreningar/ sammanslutningar, hade hörsammat byalagets inbjudan till det årliga samrådsmötet den 25 april.
Föreningarna informerade om problem och glädjeämnen, men också om vad som är på gång inom resp förenings verksamhetsområde.
Föreningar kommer efter hand att redovisa sina aktiviteter under rubriken "kalender" här på Byalagets hemsida.
Men, redan här får du en liten "förvarning" om det som sker i Harlösanejden under de kommande månaderna;
-Med början den 2/5 anordnar seniorföreningen Qi gong i parken
-Röda Korset inviger sin nya lokaler på "gamla föreningsbanken" den 8/5
-Byavandring med politiker och tjänstemän samt informationsmöte för alla intresserade på Hotellet, med byalaget som arrangör, kan du boka in den 11/5
- Familjeloppis i Parken anordnas av Försköningsföreningen den 13/5
-Hammarlunda Mölleförening anordnar loppis den 21/5
-Vägföreningen gör sin "besiktningsvandring" för att kolla gator, skyltar mm i mitten av maj.
-Kyrkan anordnar vårkonsert den 21/5
-Gökotta den 25/5
-Seniorerna genomför sin sommarutflykt den 7/6
-Kyrkan anordnar utfärd för dom som är äldre än 70 den 14,20 och 21/6
-Öppet hus i Hammarlunda Mölla första söndagen i juni.
-Under alla söndagar i juli kan du besöka Donationshuset
-Rotaryklubben firar sina 30 år med bl a 40 internationella gäster den 12/6.
-Seniorerna gör sin teaterresa till Marsvinsholm den 7/7.
-Seniorerna gör en resa i Arns fotspår under 4 dagar. Avresa 17/8.
-Byalaget anordnar utfrågning av lokala politiker i Parken kl 11.00 den 26/8
-Försköningsföreningen inbjuder till sommardans i Parken på kvällen den 26/8
-Gryningsfestivalen som arrrangeras av kulturarbetarna i Nejden komer i mitten av september.
Röda Korset inbjuder till julmarknad den 10/12.
Dessutom kommer det ut en inbjudan och info om invigning av BYAHUSET. Exakt datum ännu inte fastställt.

Detta är en del av kommande aktiviteter/gemenskaper i Harlösanejden. Förhoppningsvis finns det en hel del som fångat ditt intresse.

Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget 2006

Tisdag den 11 April 2006

AKTUELL INFORMATIONDen 11 maj gör byalaget en "byavandring" i Harlösa tillsammans med kommunala politiker och tjänstemän.
Vi vill visa och peka på glädjeämnen, problem och framtidstankar som det är viktigt att våra politiker och tjänstemän är väl förtrogna med.
Kl 19.00 är alla välkomna till Hotellet där det, utöver information, finns möjlighet för alla intresserade att föra fram sina tankar och ideér och ställa frågor till den politiska ledningen.
Närmare information kommer i slutet av april

Inför valet för 4 år sedan genomfördes en utfrågning i hotellparken av samtliga politiska partier som är representerade i kommunen.
Nu planeras för en liknande "valupptakt" inför höstens val.
Boka redan nu in lördagen den 26 augusti FM, kom till torget/parken, lufta dina åsikter och tankar och ställ politikerna mot väggen

Ulf Ohlsson
Ord Byalaget 2006

Måndag den 10 April 2006

FAMILJELOPPISHarlösa Försköningsförening arrangerar familjeloppis i parken lördagen den 13 maj mellan kl 12.00 och 16.00
Dit är du välkommen att HANDLA och SÄLJA dina överblivna husgeråd,leksaker,kläder mm, dock i n t e möbler.
Du får själv ta med dig bord.
Karola Nordin, 57635 och Maggan Jönsson, 61554 vill ha din anmälan senast den 30 april.
Det kostar dig 40:- för en plats som är ca 2,5 meter
Olika hantverkare samt byns övriga föreningar kommer också att medverka och Försköningsföreningen säljer kaffe och har sitt årliga medlemslotteri.
Det du inte lyckas sälja tar gärna Harlösa IF hand om till sin loppis.
Styrelsen för Harlösa Försköningsförening hälsar alla hjärtligt
VÄLKOMNA

Torsdag den 9 Mars 2006

BESÖKARE PÅ VÅR HEMSIDAVi som är engagerade i byalagets styrelse vill gärna veta om det är någon utanför "bygränsen" som besöker vår hemsida. Om så är fallet skicka ett mail till;
uffe.ohlsson@telia.com ,
och berätta var du finns, din ev koppling till Harlösa, vad du tycker om vår hemsida mm.
Om du är intresserad av att stödja oss i vårt arbete med att
BEVARA OCH UTVECKLA HARLÖSANEJDEN
uppskattar vi om du delger oss dina tankar och ideér, och vi ser dig gärna som medlem i byalaget genom att sätta in 80:- för familj och 50:- för ensamstående på Bankgira 5556-3084
Styrelsen

Måndag den 27 Februari 2006

REFERAT FRÅN BYALAGETS ÅRSMÖTEDen 22 februari var det årsmöte i Harlösa Byalag. Ett stort antal bybor hade hörsammat kallelsen.
Mötet inleddes med att stabschefen Jörgen Forsberg från P7 informerade om nuläge och framtid för bygdens regemente.
Vi fick veta att man ser mycket positivt på de nya uppgifter som regementet har ålagts genom den förändrade inriktningen av det senaste försvarsbeslutet. Från att ha haft som huvuduppgift att slå/förhindra invasion vid sydkusten och skydda våra skånska hamnar så är den nya inriktningen att vårt land, utöver insatser på svensk mark, skall försvaras genom att regementet i stor utsträckning kommer att utnyttjas för att förhindra konflikter utanför vårt lands gränser.
Denna nya inriktning betyder bl a att soldater kommer att anställas och ha mycket hög beredskap. En följd är också att samövningar med andra länders instatsförband kommer att genomföras på Revingehed och i andra länder.
Den nya inriktningen kräver också nya investeringar i byggander och mark. Många byggen har påbörjats och markområden har köpts in eller arrenderats för framtida behov.Ett önskemål från regementets sida är att kunna skapa en driektförbindelse mellan Revingehed och Björkafältet för att på så sätt underlätta förflyttningar mellan övningsfälten och göra det lättare för andra trafikanter.
Det är mycket positivt för oss i Harlösanejden att det sker en satsning på bygdens regemente.
Efter uppskattad underhållning av Linda Lindqvist och lite pausgymnastik vidtog årsmötesförhandlingarna.
Av verksamhetsplanen framgår bl a att byalaget arbetat för ökad trafiksäkerhet, byggande och tomtberedskap,en vackrare infart från söder, lokaltrafik, förbättrad information till bybor och besökande mm.
En positiv ekonomi, inte minste genom bidrag från bygdens banker, redovisades och som ger möjlighet till framtida satsningar på utarbetande av en byaplan, ytterligare förbättrade informationsmöjligheter mm
Nya i byalagets styrelse är Pernille Jaedig och Tord Johannesson. Robert von Post lämnade styrelsen men valdes tillsammmans med Elsy Erlandsson in som nya revisorer. Ny i valberedningen är Susanne Åstrand.
Byalaget hade under 2005 159 medlemmar och det är byalagets förhoppning att fler av de boende i Harlösanejden skall ansluta sig. Det beslutades om oförändrad medlemsavgift, 80:- för familj och 50:- för enskild.
BELOPPET KAN SÄTTAS IN PÅ BG 5556-3084. BETALNING KAN OCKSÅ SKE DIREKT TILL NÅGON I STYRELSEN.
Byalaget ser också fram mot en stor uppslutning i arbetet med byaplanen där allas tankar och ideér är mycket viktiga.
Vill du VETA MER om året som gått, klicka till vänster på Harlösa Byalag och därefter på årsberättelse.
Ulf Ohlsson
ordf