VÄGFÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 10/4 KL 19.00 I BYAHUSETHarlösa vägförening håller ordinarie föreningsstämma onsdagen 10/4 - 2013 kl 19.00 i Byahuset.
Ärende enligt föredragningslista. Föredragningslista kommer att finnas utlagd på Biblioteket, Primören och Rabattvaruköp senast fr.o.m 26/3
Revisionsberättelse, styrelseberättelse och förslag till utgifts- och inkomststat finns tillgängligt på biblioteket fr.o.m 26/3.
Styrelsen föreslår ingen utdebitering för 2013

Tisdag den 12 Februari 2013

NY ORDFÖRANDEVi gårdagens årsmöte i byalaget valdes Catarina Ekström till ny ordförande.
Catarina har varit med i byalagets stryelse sedan det bildades år 2000.
Vi önskar henne lycka till på den viktiga posten för bevarande av och fortsatt utveckling av Harlösanejden/Fågelriket

Fredag den 1 Februari 2013

KOMMANDE ÅRSMÖTEN4 februari. Föreningen ARNA i Fågelriket. Byahuset kl 19.00
11 februari. Harlösa Byalag. Byahuset kl 19.00
13 februari. Harlösbygdens Seniorer SPF. Församlingshemmet kl 14.00
27 februari. Harlösa Försköningsförening. Byahuset kl 19.00

Fredag den 4 Januari 2013

Å R S M Ö T EBOKA REDAN NU IN MÅNDAGEN DE 11 FEBRUARI KL 19.00 FÖR BYALAGETS ÅRSMÖTE I BYAHUSET.
VÄLKOMNA

Tisdag den 11 December 2012

HARLÖSA - FÖRR OCH NUVÄLKOMMEN ATT SE UTSTÄLLNINGEN SOM UNDER HÖSTEN VISATS PÅ STADSMUSEÉT I ESLÖV.
Plats; Byahuset
Torsdag 27/12 kl 18.00 - 21.00
Fredag 28/12 kl 13.00 - 15.00
Lördag 29/12 kl 13.00 - 15.00
Söndag 30/12 kl 13.00 - 15.00

Välkomna/Byalaget