Onsdag den 13 December 2006

40000:- från Sparbankstiftelsen Färs & FrostaDet är med stor glädje vi kan informera om att vi från Sparbankstiftelsen Färs&Frosta tilldelats 40000:- för ett projekt som innebär att ni till våren kan njuta av skånes vackraste utsikt från en utsiktsplats i anslutning till kyrkans P-plats, ett trädäck med fasta bord och bänkar, viss information om vår nejd mm. Vår förhoppning är också att tilldelade pengar räcker till en uppdatering och nytryck av en turisinformation som skall locka besökare till Harlösanejden
Ulf Ohlsson
ordf 2006

Tisdag den 12 December 2006

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅRByalagets styrelse tillönskar alla besökare på vår hemsida en Riktigt GOD JUL, och ETT GOTT NYTT ÅR

Glöm inte att boka in den 27 februari i din kalender för då är du hjärtligt välkommen till vårt årsmöte i Byahuset kl 19.00

Utöver sedvanliga förhandlingar kåserar Sven Stridsberg och HARLÖSAS JÄRNVÄGSHISTORIA

Ulf Ohlsson
Ordf 2006

Fredag den 24 November 2006

JÄRNVÄGSSTATIONEN FYLER 100Visste Du om:
- Att vår vackra och nyrenoverade stationsbyggnad fyller 100 år i december.

- Att Byalaget bildades den 30 maj år 2000 vid ett "stormöte" på hotellet

- Att byalaget under åren bland annat arbetat med....
GRANNSAMVERKAN
KOMMUNIKATIONER
TRAFIKSÄKERHET
BOSTÄDER
BANKSERVICE
SKOLGRÅGOR
BIBLIOTEKET
MILJÖFRÅGOR
IDROTTSHALL
INFARTERNA
INFORMATIONSTAVLA
TURISM
BREDBAND
"ALMEDALEN"
BYAHUS
HARLÖSAGÅVA
ESLÖVS KOMMUNS BYALAGSRÅD
ÅRLIGA MÖTEN MED LOKALA POLITIKER
ÅRLIGA MÖTEN MED NEJDENS FÖRENINGAR
ÅRLIGA MEDLEMSMÖTEN
HEMSIDA
MIDSOMMARFESTER
MM

- Att pågående projekt i byalaget är;
UTARBETANDE AV EN BYAPLAN
UPPDATERING AV HEMSIDAN
UTSIKTSPLATS SÖDER OM KYRKANS PARKERING,(trädäck med fasta bord och bänkar)
UPPDATERING OCH NYTRYCK AV TURISTINFORMATION
EV UNGDOMSAKTIVITETER I BYAHUSET
TRAFIKSÄKERHET(Stationsvägen och väg 104)
MEDVERKAN I PROJEKTET "VÄGEN TILL FRAMTIDEN" som drivs av kommunen.
UPPFÖLJNING VAD AVSER BOSTADSBYGGANDE, IDROTTSHALL
MM

- Att medlemsavgiften i byalaget är 80:- för familj och 50:- för enskilda, exakt det samma som år 2000!!!!

- Att du gärna får bli medlem om du inte redan är det?

- Att byalagets årsmöte är den 27 februari 2007 i byahuset

Ulf Ohlsson
ordf byalaget 2006

Torsdag den 9 November 2006

TÄVLINGEN OM HARLÖSAGÅVAN AVGJORDNär 128 röster räknats på torsdagskvällen inför ett 20-tal närvarande på biblioteket kunde konstateras att byborna valt Kerstin Ånhammars (längst till höger på bilden) skål, utformad som ett hjärta och som skall symbolisera "en trygg plats att växa upp på och människor som bryr sig om".
På bilden ses de övriga två pristagarna Siri Månsson och Lars Borin, tillsammans med kommunens kulturchef Eva Hallberg.

Ulf Ohlsson
ordf Byalaget 2006

Lördag den 28 Oktober 2006

IDROTTSHALLENEnligt uppgift har inga överklaganden inkommit angående idrottshallens placering och utformning.
Eftersom överklagandetiden till länsstyrelsen nu gått ut, räknar projektledaren med byggstart i början av december och att idrottshallen skall stå invigningsklar i september 2007.
Förverkligandet av denna efterlängtade idrottshall är nog en av de mest positiva tilldragelserna i Harlösanejden på många år.
Byalaget skickar ett stort TACK till alla berörda

Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget 2006