Fredag den 23 Mars 2007

DIGITAL TV I MARKNÄTETByalaget har kontakta Terracom och påpekat att vi är många i samhället som inte kan se TV i det digitala marknätet och ställt frågan om/när det sker en ombyggnad av slavsändaren på Lantchark som medger digital sändning.
Fick i dag följande svar från kundtjänst Terracom AB;

"DEN DIGITALA TÄCKNINGEN I HARLÖSA ÄR FLÄCKVIS. VISSA OMRÅDEN HAR MYCKET BRA MOTTAGNINGS-FÖRHÅLLANDE OCH ANDRA VÄLDIGT DÅLIG SIGNAL. VAD SOM HÄNDER MED SLAVSÄNDAREN VID ÖVERGÅNGEN ÄR ÄNNU INTE KLART, MEN SKALL VARA KLART TILL SOMMAREN.
DET KOMMER DÅ ATT SKICKAS UT INFORMATION OM ÖVERGÅNGEN TILL ALLA HUSHÅLL"


Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget

Torsdag den 22 Mars 2007

Vill du extraknäcka?Räddninngsverket i Revinge söker personal för att utanför kontorstid vara tillgänglig för att öppna för nyanlända gäster mm, utföra låsrunda, kolla att fönster är stängda, att det är släckt i lokalerna mm
Du skall ha körkort för personbil, tala engelska,vara serviceinriktad och kunna ta dig till skolan inom 15 minuter.
Du får dock inte vara kursdeltagare på skolan.
Bedömd omfattning är att du tjänstgör var 3:e vecka.
Vill du veta mer, ring Gunnar Sandmark 233522, 236530 eller Yvette Björklund 233630, 236503.
Sista ansökningsdag är 30 mars och du skickar din skriftliga ansökan till Räddningsverket Revinge, 247 81 Södra Sandby eller epost ; revinge@srv.se

Onsdag den 14 Mars 2007

2007- års FÖRENINGSMÖTEÅrligen träffas Harlösanejdens föreningar för informations- och idéutbyte. 16 föreningar/organisationer var representerade vid mötet den 13 mars som byalaget kallat till.
Här kan du läsa ett litet sammandrag om vad som togs upp:

Byalaget informerade om att arbetet med Byaplan har startat, att bygget av utsiktsplats på kyrkbacken startar nu i vår och att man bildat en ungdomssektion med uppgift att ge de ungdomars som så önskar en meningsfull sysselsättning, t ex filmkvällar, olika projekt inom områdena film och skrivande mm.

Harlösabygdens Seniorer SPF berättade att dom under 2006 genomfört ett 90-tal olika aktiviteter, fester,studiebesök, boule, bowling, studiecirklar, gökotta, månadsmöten med olika föredrag mm. Verksamheten fortsätter med samma intensitet under 2007

Stiftelsen Harlösa Donationshus fyller i år 20 år vilket skall firas. Visning av huset sker som vanligt i sommar(se särskild annonsering) och ni får inte missa när dom inbjuder till "bäckavandring", en upplevelse för såväl själ som öga.
Dom planerar också att öka samarbetet med skolan där målet skall vara att samtliga elever, innan dom lämnar Harlösaskolan, skall ha lärt sig något om Harlösas historia.

Hammarlunda Mölleförening genomför sitt årsmöte den 13 maj då bl a Peter Larsson kåserar om sitt konstnärsskap och skrivande. Den 9 juni är det loppis vid kvarnen, den 1/7 är du inbjuden till "öppen mölla" och du kan boka in den 1/12 för deras julmarknad.
Underhåll och renovering fortsätter, trots mycket höga kostander.

Försköningsföreningen inbjuder till familjeloppis i parken den 13 maj och till sommaravslutning med dans mm den 25 augusti. Om du är intresserad av trädgårdsarbete är du välkommen att ge föreningen ett handtag i parken och på lekplatsen, måndagkvällar i udda veckor.

Vägföreningen berättade att det, med anledning av förra årets besvärliga vinter, kan det bli aktuellt med en utdebitering från hushållen.
Dom hälsar dig välkommen till sin årsstämma i byahuset den 10 april.
Vi fick också veta att det gäller precis samma P-bestämmelser i Harlösa som inne i centralorten!!!

Trots att ombyggnaden av kyrkan fortfarande pågår så genomföres många aktiviteter som du kan läsa om i Kyrkonytt som du får/fått i din brevlåda.

Handbollsklubben, HK team 01, ser fram mot färdigställandet av idrottshallen så att dom kan utöka sin verksamhet. Är du intresserad av handboll så hälsas du välkommen i klubben som ledare mm.

Idrottsföreningen berättade bl a om sin mycket omfattande och framgångsrika ungdomsverksamhet, och påminner om att årets loppis på idrottsplatsen går av stapeln den 30/6 och 1/7.

Röda Korset inbjuder till "öppet hus" i sin lokal på Gårdstångavägen den 3/4. Röda Korsets dag firas den 8/5 och i samarbete med församlingen inbjudes till friluftsgudstjänst i parken den 12 augusti. Boka också preliminärt in den 8-9/12 för deras julmarknad.

Harlösa Rotaryklubb får den 24 maj besök från Florida. Den 16 juli inbjuder klubben till ett möte på Räddningsverkets skola där Makedoniens Ambassadör kommer att hålla ett anförande om affärskontakter mellan länderna "nu och i morgon". Detta sker i samband med CITF 2007, en årligt återkommande samling av juniorbrandkårer i Europa (ca 30 länder) som i år genomförs på Räddningsskolan och Regementet. Preliminärt är det Kronprinsessan Victora som inviger mötet, Brandsta City Släcker kommer att uppträda liksom Malmlö Brandkårs orkester m fl. Dessutom genomföres ett antal tävlingar mellan de olika juniorbrandkårerna.
Håll ögonen öppna för mer information om vad som sker i vår närhet under tiden 15 -21 juli.

Vårt vackra stationshus har nu 100 år på nacken, Stiftelsen Harlösa Donationshus fyller 20 och byalaget skall inviga utsiktsplatsen vid kyrkan.
Med anledning av bl a dessa begivenheter diskuterades om Harlösanejdens föreningar skulle göra något tillsammans under sommaren för att ytterligare sätta Harlösanejden på kartan, för både nuvarande, tidigare och kommande Harlösabor.
En arbetsgrupp som leds av Rolf Jönsson tillsattes. Mer information kommer när arbetsgruppen har lite mer kött på benen.

Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget

Torsdag den 1 Mars 2007

RAPPORT FRÅN BYALAGETS ÅRSMÖTEEtt 60-tal bybor som kom till Byahuset på tisdagskvällen fick som inledning på kvällen lyssna till Sven Stridsberg som på ett initierat och medryckande sätt kåserade kring Harlösas stolta Järnvägshistoria. Stationshuset byggdes under åren 1905-1906, det enda i vårt land bygd i Jugendstil. Som mest 5 järnvägslinjer gjorde Harlösa till en järnvägsknutpunkt, som bl a innebar att Hotellet kom till och att byn som tidigare varit koncentrerad till kyrkan flyttade ner för backen. 1955 gick epoken i graven då den sista rälsbussen från Bjärsjölagård till Dalby gjorde sitt sista stopp i Harlösa. Vissa spår fanns kvar till mitten av 60-talet och utnyttjades av P7 för stridsvagnstransporter med tåg och av den SJ-skola som fanns i Harlösa under ett antal år.
Som tack tilldelades Sven exemplar nr 1 av den nya Harlösagåvan framtagen av keramikern Kerstin Ånhammar.

Från årsmötet kan meddelas att Mårten Myrkrans invaldes i styrelsen medan Jenny Olsson och Henrik Philemark lämnade sina uppdrag. Hur styrelsen är sammansatt under 2007 kan du läsa på anna plats här på hemsidan.
Årsmötet beslutade också att att inrätta byalagets ungdomssektion med mål att bedriva verksamhet som utvecklar och värnar ungdomarnas fritidssysselsättningar.
Det beslutades också att Byalaget skall bli "Byahusvän" genom att stödja Stiftelsen Harlösa Byahus med 2500 kr.
När protokollet är justerat kan du ta del av mer detaljerad information från årsmötet på annan plats på hemsidan, och du kan också ta del av Årsredovisningen.
Ulf Ohlsson
Ordf 2007

Lördag den 17 Februari 2007

BYALAGETS ÅRSMÖTEPåminner om byalagets årsmöte.
BYAHUSET
TISDAGEN DEN 27 FEBRUARI KL 19.00
Särskild inbjudan med program kommer ut de närmaste dagarna
VÄLKOMNA
Styrelsen