Onsdag den 26 Augusti 2009

Medel beviljade från Leader LundalandVi har nu fått veta att vi beviljats 30000:- från Lundaland för att påbörja arbetet med förstudien som skall syfta till att på ett bättre sätt än i dag "sätta Harlösanejden på kartan"
Vi återkommer inom kort med inbjudan till ett uppstartmöte med alla tänkbara intressenter.
Om du är intresserad av att delta i ett projekt för att utveckla Harlösanejden, hör av till mig eller till någon annan i byalagets styrelse. Telefon- opch mailadresser hittar du på annan plats här på hemsidan.
Ulf Ohlsson
ordf Byalaget

Fredag den 21 Augusti 2009

L E A D E R P R O J E K TVi har nu lämnat in en ansökan till Leader Lundaland där vi söker pengar för att göra en förstudie. Vår förhoppning är att vi tillsammans, föreningar, konstnärer, kulturarbetare, företagare, entreprenörer och visionärer, skall ta fram underlag för en slutlig ansökan där vi skapar ett nätverk för att, om det behövs, öka livskraften hos befintliga, och skapa möjligheterna för nya företag och verksamheter.
Det finns redan nu många tankar och ideér som konserter, återupprätta "Gryningsfestivalen, natur-kulturrundor, B&B,
bo på lantgård, kanoting och andra upplevelser.
Vi har mycket att bjuda på om vi gör det tillsammans
När vi beviljats pengar till förstudien, som vi utgår från att vi får, kommer vi att kalla alla tänkbara intressenter och andra intresserade till sammankomster där vi utarbetar planer/ansökan för leaderprojekt för tiden t. o. m. 2013.
Det är också vår förhoppning att vi skall kunna få med föreningar och verksamheter i Vomb och Revinge i arbetet.
Tillsammans har vi unika möjligheter.
Ulf O, ordf byalaget 2009

Torsdag den 11 Juni 2009

B Y A P L A N E NVår Byaplan har uppmärksammats som ett gott exempel;
Klicka här

Måndag den 8 Juni 2009

HARLÖSADAGEN EN SUCCEETT STORT TACK till medlemmarna i byalagets styrelse, till andra engagerade föreningar, konstnärer, veterantraktorägare , knallar, orkestern Slackerville Zoo,
m. fl för fantastiska insatser som gjorde 2009-års HARLÖSADAG till en succé.
För ekonomiskt bidrag och medverkan i samlingsannonsen en tacksamhetens tanke till;
Färs&Frosta Sparbank
Bittesalongen
Rabattvaruköp
Harlösa Däckservice
Rolfs Bilservice
A.Johanssons Åkeri.

Ulf Ohlsson
Ordf i harlösa Byalag 2009

Söndag den 7 Juni 2009

SE DEL AV COUNTRYKONSERTENGå in på:
www.youtube.com/watch?v=9KfLaGky644.
och se delar av Slackerville Zoo framträdande under Harlösadagen den 6 juni