Tisdag den 25 Januari 2011

VAD VET DU OM FÅGELRIKET?Många är nu engagerade i Projekt Fågelriket.
Det vore trevligt om vi fick veta vad du tycker och tänker om möjligheterna att öka "synligheten" av byarna Harlösa, Vomb och Revinge
Gå in på http://www.alliltnil.df.lth.se/arna,
Klicka vidare på enkat.pdf,
så kan du svara på dom frågor du är intresserad av och/eller har kunskap om.
Stort tack för hjälpen

Lördag den 22 Januari 2011

Å R S M Ö T EVälkomna till byahuset den 15 februari kl 19.00.
Utöver ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
får du vara med om premiären på
"UPPLEV HARLÖSANEJDEN DIGITALT"
och diskussioner om FÅGELRIKETS fortsatta utveckling
Fika och mingel står också på programmet

Lördag den 15 Januari 2011

MISSA INTE DETTABoka in den 8 mars kl 19.00 för ett besök i Byahuset.
Då kommer Dr Staffan Olsson att föreläsa om;
ÄTA BÖR MAN - ANNARS DÖR MAN - TANKAR OM MAT OCH HÄLSA.

Byalaget och Brahehälsan hoppas du finner detta intressant.

Välkommen

Torsdag den 16 December 2010

GOD JUL och GOTT NYTT ÅRByalagets styrelse önskar alla i Harlösanejden och i Fågelriket riktigt sköna helger.
Boka in den 15 februari kl 19.00 för Byalagets Årsmöte, en kväll som också kommer att handla om Leaderprojektet Fågelriket

Fredag den 19 November 2010

Föreningar JubilerarInitiativet till bildandet av ett Byalag i Harlösa togs av Bertil Erlandsson och vid ett möte den 30 maj 2000 blev han också vald till dess förste ordförande. Rolf Jönsson övertog ordförandeskapet 2003 och sedan 2005 är det Ulf Ohlsson som håller i klubban.
Byalagets målsättning är att ”arbeta för bevarande och utveckling av Harlösanejden” men har också på olika sätt strävat efter arbetsformer och möjligheter som tar sikte på landsbygdutveckling i hela vår kommun.

Byalaget var bland annat initiativtagare till bildandet av Eslövs byalagsråd som träffas några gånger om året för diskussioner och erfarenhetsutbyte och där man också försöker hitta gemensamma nämnare i frågor som tas upp med kommunens politiker och tjänstemän vid två årliga träffar.

Exempel på frågor/åtgärder som byalaget arbetat med under de 10 åren är bland annat, plantering av träd och buskar för att göra infarten till byn från söder mer inbjudande. Byggandet av utsiktsplatsen på kyrkbacken som är mycket uppskattad av såväl folk i Harlösanejden som alla besökare och där man kan njuta av, kanske, Skånes vackraste utsikt. Att den är välbesökt märks inte minst genom att soptunnan måste tömmas ofta.
Informationstavlan vid f.d. kiosken som togs fram tillsammans med kommunen och bygdens företagare måste snart tryckas om och till dess hoppas byalaget att kommunen äntligen lyckas lösa frågan om en trafiksäker avkörningsplats.
De vykort och klistermärken med byns stolthet, f.d. järnvägsstationen, som tagits fram av byalaget är populära bland såväl boende som besökare, och den särskilda Harlösagåva som tagits fram kan byns föreningar dela ut till dom som så förtjänar.
I samverkan med byns Försköningsförening tog Byalaget över huvudansvaret för Harlösadagen för några år sedan och tillsammans med många föreningar och andra i byn har dagen utvecklats positivt.
Byalagets ungdomssektion, under ledning av Sussi Åstrand, är mycket aktiv med film och myskvällar, teater- och trolleriföreställningar, kanotutfärder m.m.

Under två år arbetade byalaget och ytterligare ett 20-tal bybor med att ta fram en byaplan av vilken det framgår hur folket vill att Harlösanejden skall utvecklas på kortare och längre sikt.
Detta arbete uppmärksammades av organisationen Hela Sverige Skall Leva och har i sin tur lett till att byalaget stöttat andra byalag i bland annat i Värmland och på Öland i deras arbete med byaplaner.
Planen kan utgöra ett bra underlag för företagare och entreprenörer som vill utveckla befintlig och ny verksamhet i Harlösanejden och de politiska partierna och kommunledningen borde kunna se planen som bra ingångsvärde för ett återupptaget arbete med att ta fram planer för tätortsförnyelse även i byarna
Av planen framgår bland annat att behovet av nybyggande i en viss takt är viktigt för att kunna bibehålla och utveckla den lokala servicen.
I den frågan känner byalaget en viss frustration över att det skall vara så svårt att förmå markägare att sälja attraktiv tomtmark. Ett byggföretag som byalaget haft kontakter med under ett antal år fick köpa en tomt till ett bra pris av kommunen. Företaget presenterade planer på 12 marklägenheter, men eftersom man endast fick 6 säkra hyresgäster läggs planerna på is vilket är beklagligt för dom äldre som ville lämna sina hus och bereda plats för nya barnfamiljer.
EBO kommer att bygga om gamla dagiset Backabo till fem mindre lägenheter och det är positivt, kanske främst för ungdomar som vill flytta hemifrån eller komma tillbaka till byn.
Beslutsfattare, myndigheter och entreprenörer borde se möjligheterna med en stor del yrkessoldater på P7 som behöver någonstans att bo, ESS-anläggnings tillkomst m.m
.
Ett antal inbrott i närområdet gör att frågor som rör Grannsamverkan kommer att uppdateras inom kort.

En stor del av byalagets arbete koncentreras i dagsläget till leaderprojekt Fågelriket som förhoppningsvis skall kunna förverkligas under de kommande 12-15 månaderna. Projektet har beviljats en dryg miljon för att förverkliga planerna på Upplev Fågelriket i Lundaland och Konstnärsboende i Fågelriket.

Den 28 augusti genomfördes för tredje gången kommunens eget Almedalen som byalaget arrangerade

För ett antal år sedan togs frågan om en föreningslokal upp i byalaget. Bland annat diskuterades stationshuset som då ägdes av kommunen, men en omöjlig hyreskostnad och möjligheterna för äldre och handikappade att ta sig upp på våning 2 och 3 gjorde den lösningen omöjlig.
När Färs o Frosta Sparbank började diskutera nedläggning av sin filial i Harlösa tog byalaget kontakt med bankledningen och diskussionerna blev positiva.
Eftersom ett byalag inte skall äga någon fastighet bildades Stiftelse Harlösa Byahus som för 5 år sedan köpte bankens fastighet. Stiftelsen ordförande Rolf Jönsson har sedan dess lett de ideella krafterna vid en omfattande ombyggnad och underhåll av fastigheten. I dag är det i det närmaste daglig verksamhet i lokalen med föreningsmöten, studiecirklar, barnkalas och många andra tillställningar. Harlösa Rotaryklubb sammanträder i Byahuset varje torsdagskväll och dessutom finns en annan fast hyresgäst i lokalerna.
I de ändamålsenliga lokalerna finns tillgång till allt man kan behöva för olika ändamål. På tur står bland annat installation av fast AV-utrustning och uppsnyggning av utemiljön