Lördag den 26 Maj 2012

UPPLEV LUNDALANDI dag och i morgon (26-27/5) 12.00 - 16.00 är du, som en del i Upplev Lundaland, välkommen att besöka Harlösa.
Kyrkan och Donationshuset är öppna för visning och vid utsiktsplatsen informerar byalaget om Fågelriket och ARNA.
Hammarlunda Mölla har öppet 13.00 -16.00

Tisdag den 15 Maj 2012

Prommenadstigen/JärnvägsspåretByalagets ordf Rolf Jönsson har i dag varit i kontakt med Allan Likander på kommunen ang "spåret"
Enligt Likander skall SVEVIA inom kort röja upp och snygga till längs spåret och till hösten skall det planteras ekar.
Likander uppger också att Kävlingåns vattenvårdsförbund skall stå för kostnaderna

Tisdag den 15 Maj 2012

Sandtäkt i Harlösa blir naturområdeSandtäkten i Harlösa ska återställas så att de nya naturvärdena bevaras. Det anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.
Tillståndet för sandtäkt på fastigheten Harlösa 41:1 går ut vid årsskiftet. I tillståndet ingår en efterbehandlingsplan för området.
Minnesberg Sverige AB, som har täkttillståndet, har hos länsstyrelsen begärt att planen för efterbehandling ska justeras.

Motivet är att området har övergått till naturmark med intressant flora och rikt fågelliv. Det finns anledning att värna om de nya naturvärdena.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv är positiv till en förändring av planen. I det arbetet bör ingå att blottlägga sandytor så att naturvärden förstärks.

I det nya förslaget till plan ingår att ta bort garage, kontor, betongfundament, skrotrester, elskåp och järnrör.

Samtidigt föreslås att träd- och buskvegetation, torräng, sandkullar och sandstrand ska bevaras.

Ansökan om ändrad efterbehandlingsplan ska behandlas av länsstyrelsen.

Fredag den 11 Maj 2012

6 JUNI NÄRMAR SIGDu missar väl inte allt kul som händer i byn den dagen mellan kl 11.00 och 15.00

Torsdag den 26 April 2012

SopningSopning av gatorna i Harlösa kommer att ske den 2 maj.

Passa på att i god tid sopa gruset från Er gångbana ut i gatan.

Flytta in Era bilar på tomten dessa dagar, så att gator och parkeringsplatser blir åtkomliga för sopmaskinen.

Vägföreningen