Torsdag den 26 Augusti 2004

Medlemslotteri 21/8 2004I samband med Harlösadagen utlottade byalaget ett antal fina priser i sitt medlemslotteri
Lennart och Kerstin Andersson vann en vacker skål i keramik som skänkts och formats av Siri Månsson, Bås 15,Solbacken.
Lars Borin vann det pris som skänkts av Per-Erik Lundin, Konstnär metall och som finns med sin verksamhet, PLdesign på Industrivägen
Britt Henriksson vann en tavla som landskapsarkitekt Helena Eriksson målat i samband med sitt arbete med framtidsvisionen om gamla Henrikssons cementgjuteriområde.
Priset var skänkt av byalaget
Markus Hammel vann ett stort badlakan skänkt av Sparbanken Finn, och
Ulf och Lena Ohlsson vann skriften "byn som tågen drog ner för Harlösabacken" skänkt av byalaget

Onsdag den 26 Maj 2004

Turistinformation för Harlösanejden klarEn grupp inom byalaget har tagit fram en turistinformation;

HARLÖSANEJDEN;

NATURNÄRA TURISM,
KULTUR,
FÖRETAGANDE.

Inom kort kommer turistinformationen att finnas på turistbyrån i Eslöv och förhoppningsvis på turistbyråer i angränsande kommuner. Den kommer också att finnas vid Skånegården i anslutning till Öresundsbrons brofäste och vid Gårdstångarondellen
Det är byalagets förhoppning att informationen skall ge upphov till mycket besök under sommaren.
Vi har mycket att visa upp och vara stolta över...

För att kunna förverkliga projektet har vi haft stöd av ett antal
företag och konstnärer;

Ett STORT tack till:
Poolteknik,
Kaptensgården,
Harlösa Kiosk och Gatukök,
Lasses Lada,
Rabattvaruköp,
Färs&Frosta Sparbank,
Harlösa Hotell,
Bolster&Pinaler,
Fiskartorpet,
Grand Pizzeria,
Kerstin Jakobsson, Konst&Design,
Arnold Hagström, Konstnär,
Lars Borin Design,

Dessutom ett stort tack till lärare och elever på Harlösa skola som viker 3000 A3-papper till en lättläst turistinformation

För arbetsgruppen Företagande/kultur/Turism;
Ulf OhlssonFredag den 23 April 2004

Företagarer-konstnärer-byalag i samverkanJust nu jobbar byalaget tillsammans med ett antal företagare med att utforma en gemensam informationstavla på central plats i byn och dessutom en turistinformation.
Det är många företagare och kulturarbetare som anmält intresse av att finnas med på både informationstavla och turistinformation.
Informationstavlan är tänkt att placeras i anslutning till kiosken. Vi har kontakter med kommunen för att försöka få tillstånd en gemensam information för såväl Harlösa som kommunen. Vi räknar med att tavlan är på plats före sommaren.
Arbetet med utformning avturistinformationen är i slutskedet, och vi hoppas ha den tryckt och klar i början av juni.
ÄNNU ÄR DET INTE FÖR SENT ATT VARA MED. ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SYNAS, HÖR AV DIG TILL
Ulf Ohlsson, 61193, 070 5562822 eller på mail; uffe.ohlsson@telia.com, MEN GÖR DET SÅ SNART SOM MÖJLIGT