Fredag den 17 Februari 2006

SOPTÖMNINGHar vid kontakt med MERAB fått information om att soptömning för oss som tidigare haft måndagar i udda veckor f o m nu får tömt kärlen FREDAGAR UDDA VECKOR
Styrelsen

Fredag den 10 Februari 2006

ÅRSMÖTEByalagets styrelse påminner om och inbjuder till ÅRSMÖTE i Församlingshemmet den 22 februari kl 19.00
Styrelse kommer att föreslå oförändrade medlemsavgifter för år 2006, 80:- för familj och 50:- för enskilda.
Årsavgiften kan betalas i samband med årsmötet eller sättas in på Bg 5556-3084
Välkomna
Styrelsen

Måndag den 12 December 2005

LITE JULLÄSNING FRÅN ÅREN SOM GÅTTI lokaltidningarna har man under årens lopp bl a kunnat läsa följande:
1961
Villor skall byggas i Harlösa, Ytan blir 72 kvm, med inredd vind 108 kvm. Kostnaden för villan blir 53000:-, med inredd vind ytterligare 7000:- och vill man ha källare kostar även denna 7000:-
Harlösa IF hade otur med sina spelare. Både Sylve Lindsjö och Jan Wijk bröt benet
1962
Postkontoret flyttades från stationen till den nedlagda konsumaffären vid Hotellet.
Lillemor Pihlman blev vald till Miss Karneval i Eslöv.
Enligt en tidningsartikel är förslaget till den nya kommunindelningen att Harlösa skall tillhöra Hörby eller Lund.
Harlösaborna är inte intresserade av Hörby. En kommun med endast Harlösa och Löberöd anses för liten
1963
Biografen Centrum firar 30-års jubileum och ägaren Hertha Westerlund funderar på utbyggnad.
Brandkåren firade 50-års jubileum.
En arg insändare tyckte att infarten från väster var en samlingsplats för allsköns bråte
1965
Ester Henrikssons pappershandel sålde en vinstlott i penninglotteriet som gav 100.000:-
1966
Två brandkårer på sammanlagt 25 man bekämpade en storbrand på Harlösa Bränneri. Fabriken innehöll bl a en tank på 5000 liter olja och 10000 liter 96-% sprit.
Det var premiär för skolmat i Harlösa skola
Den nya matchplanen på idrottsplatsen invigdes och fick namnet Furuvallen.
1967
Kiosken invigdes.
En sträcka motsvarande 11 gånger runt jorden hade Signe Olsson kört med sin mjölkbil
1968
Kommunfullmäktige i Löberöd tog beslutet att köpa ett markområde för tomter söder om skolan. 21 villor skulle byggas och markpriset bestämdes till 8:-/kvm
Harlösa IF firar 50-års jubileum.
1969
Dom 21 tomterna nedanför skolan blev snabbt sålda.
Tina Wressmark uppmärksammas av en amerikansk fotomodellagent
En äldre dam från Harlösa vann 264000:- på tipset.
1970
Våarfloden dränkte stora delar av Skåne. Huset vi bron över Kävlingeån var evakuerat.
Kommunstämman i Löberöd föreslog att förtroendevalda skulle samlas på Hotellet den 4 december för att fira att man skulle gå över till Eslövs kommun. Kostnaden för kalaset, förrätt, varmrätt, öl,vin kaffe och tårta skulle kosta 6000:-
Allmänheten fick festa på korv och glögg den 31/12.
En insändare tyckte att de förtroendevalda antingen skulle betala för sig själv på Hotellet eller nöja sig med korv och glögg.
Centrumbiografen klarade inte den kris som drabbade landsortsbiograferna. Några dagar före jul gavs den sista föreställningen
1971
Harlösa Bränneri, byggt 1909, lades ner. Här hade drygt 1000 ton potatis förvandlats till 5-600.000 lite sprit.
1972
En rubrik i tidningen löd "Dricksvattnet luktar gammal mossa"
Signe Olsson och Ellen Juhlin hade slagit larm.
Eslövs kommun ville stänga lekskolan i byn och bussa barnen till Flyinge eftersom den lokal som användes låg under marknivå. Det blev stort rabalder bland föräldrarna och man beslöt att försöka hitta en ny lokal.
Villaägarna på det nya området orkade inte vänta på att kommunen iordningställde en lekplats. I maj samlades man för att röja och sätta upp gungor mm vid Vallmovägen. Kommunalrådet Ture Pettersson tyckte inte om att man tog egna initiativ.
Tornet på kyrkan renoverades och kyrkorådet diskuterade om det behövdes någon åskledare.
Vi återkommer med fler tidningshistorier.
Nu återstår för Byalagets Styrelse att tillönska dig

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.Lördag den 3 December 2005

BYALAGETS ÅRSMÖTEPlanera redan nu in den 22 februari och kom till BYALAGETS ÅRSMÖTE i Församlingshemmet kl 19.00
Utöver årsmötesförhandlingarna får du lyssna på stabschefen på P7, Jörgen Forsberg, som informerar om det "nya försvaret och P7:s roll och framtida uppgifter"
Någon form av underhållning blir det också.
Ta med en 20:a till fikat.
Välkomna
Styrelsen

Fredag den 25 November 2005

TACK för bidrag från Färs&Frosta och SpbFinnByalaget har i dagarna fått svar på sina ansökningar om bidrag dels från Sparbankstiftelsen Färs&Frosta och dels Sparbanken Finn framtidsstiftelse.
Det är med glädje vi konstaterar att båda bidragsgivarna ser positivt på Harlösa Byalag och på den verksamhet vi bedriver.
Från F&F har vi tilldelats 22000:- som bidrag till anskaffning av projektor. framtagning av infotavlor, trycksaker mm och från Finn har vi tilldelats 25000:- till "inventering av kompetens, kunskap och ideér för att kunna utveckla bygden" ett arbete som skall leda till utarbetande av en "byaplan"
Det är inte första gången vi fått motta ekonomiskt stöd från dessa båda bidragsgivare.
Ett STORT tack till båda bidragsgivarna.
Ulf Ohlsson
ordf Byalaget