Måndag den 22 Oktober 2007

VIKTIGA DATUM 2008BOKA REDAN NU IN FÖLJANDE DAGAR I DIN KALENDER FÖR 2008 SÅ ATT DU INTE RISKERAR ATT DUBBELBOKA;

- 4 mars BYALAGETS ÅRSMÖTE BYAHUSET KL 19.00

- 30 augusti UPPLEV HARLÖSANEJDEN 11.00 - 15.00

Tisdag den 16 Oktober 2007

FRAMTIDENS RÄDDNINGSTJÄNSTMed anledning av de pågående budgetdiskussionerna om räddningstjänsten har vi från byalaget skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där vi påtalar att de föreslagna reduceringarna inte är acceptabla.
Från räddningstjänstens ledning förslår man att reducera insatsstyrkorna i såväl Löberöd som Revinge till 1+2 man, vilket betyder att dom inte kan rökdyka in i ett lantbruk, på skolan, på Lantchark, i vår nya idrottshall eller i en villa för att rädda liv. Deltidskårerna har en anspänningstid på 5 minuter och då kan vi kanske hoppas att Revingekåren är i Harlösa 10-12 minuter efter larm och att kåren från Löberöd behöver ytterligare några minuter. Sen skall dom vänta på förstärkning ytterligare ett antal minuter, innan dom kan gå in och försöka rädda liv.
Från byalaget hoppas vi med vårt brev att våra politiker och dom som representerar Eslöv och Lunds kommuner i räddningstjänstens direktion/styrelse har en mer realistisk syn. Visst skall vi väl kunna kräva att den räddningstjänst vi har och betalar för även skall kunna rädda liv, egendom och miljö på landsbygden
Ulf Ohlsson
Ordf Byalaget

Tisdag den 9 Oktober 2007

INFORMATION OM HARLÖSA KYRKAVÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGSHEMMET
DEN 21 OKTOBER KL 11.00.

Mässa,
med efterföljande information om renoveringen av vår kyrka.

Saxofon: Johan Lindberg
Präst: Terese Nohrborg

Information om kyrkan och renoveringsarbetet lämnas av kyrkorådets ordförande Bo Åkesson och kyrkoherde Mikael Johansson
VÄLKOMNA
LÖBERÖDS FÖRSAMLING

Tisdag den 25 September 2007

FILMPROJEKTET IGÅNGUngdomssektionens filmprojekt startade i dag med 16 vetgiriga elever under ledning av läraren Emil, som visade några av de fiilmer han medverkat i såväl framför som bakom kameran . Några av filmerna har visats på olika filmfestivaler. Det gavs också tillfälle att diskutera hru och vad deras egna filmer så småningom skall handla om. Nästa tisdag är det dax att dels påbörja manusarbetet men också lite utbildning på kameror mm.
Att detta kan bli riktigt bra förstår man av den entusiasm och det intresse som visades
Vi önskar Byalagets ungdomssektion lycka till med detta och kommande projekt.
Ulf O

Tisdag den 25 September 2007

UPPLEV HARLÖSANEJDENEtt antal av de föreningar som var engagerade i årets "Upplev Harlösanejden" träffades i går kväll för ett utvärderingsmöte.
Mötet hölls i en positiv anda och beslutet blev att även under 2008 ha som mål att genomföra evenemanget.
Därför kommer föreningar/sammanslutningar/företagare m fl att få en inbjudan till ett uppstartmöte den 22 oktober kl 19.00 i byahuset
Ulf Ohlsson, Rolf Jönsson