Torsdag den 4 Februari 2010

O N S D A G 4 FEBRUARIEFTER SNÖ KOMMER SOLSKEN.
EN BLICK FRÅN BYN MOT ÖSTER KL 10.15

Lördag den 30 Januari 2010

H A R L Ö S A S P E L E NAlice Clivemo, Harlösas flickor 95 avlossar högerkanonen
2010-01-29 kl 18.08

Måndag den 25 Januari 2010

Harlösa 2010-01-250745, soluppgång

Onsdag den 20 Januari 2010

HARLÖSADAGEN 2009Måndagen den 1 februari träffas aktuella föreningar m.fl i byahuset kl 19.00 för att fortsätta planeringen av HARLÖSADAGEN 2009.

Då lämnas också en information om arbetsläget när det gäller Leaderprojekt FÅGELRIKET.

I går var Rolf Jönsson och jag på ett möte som handlade om Eslövs 100-års jubileum år 2011, ett år då det på olika sätt skall firas i HELA kommunen. På vårt möte skall vi också diskutera vad/hur föreningarna i Harlösanejden kan/önskar engagera sig i jubileet.
Välkomna/Ulf

Torsdag den 31 December 2009

TACK FÖR 2009---- NYA TAG 2010I dag är 2009 till ända och Byalagets Styrelse tackar medlemmar och alla andra för det stöd vi under året fått i vår strävan att BEVARA OCH UTVECKLA HARLÖSANEJDEN.
Under 2010 har vi , vad vi vet nu, bland annat följande frågor att ta tag i:
- Vi skall slutföra och lämna in vår ansökan/projektplan till LAG Lundaland. Vårt Leaderprojekt går under benämningen FÄGELRIKET och när/om vår plan blir godkänd och vi får tilldelade pengar kommer ni att få detaljerad information och arbetet med att förverkliga planen att starta på bred front.

-Vi skall kontakta företagare och föreningar och jobba med nytryck av den lokala informationen som finns på infotavlan i anslutning till f.d. kiosken.

-Vi skall planera för och genomföra vårt eget "Almedalen" med kommunens politiker inför höstens val.

- Vår hemsida skall uppgraderas så att det finns möjligheter att lämna synpunkter och ideer, och målet är också att det skall finnas länkar till vad tidningarna skriver om Harlösa.

- Vi skall tilllsammans med övriga föreningar planera och genomföra HARLÖSADAGEN den 6 juni. Det kommer i år att bli något alldeles speciellt-

- Vi skall ta tag i och uppdatera nejdens GRANNSAMVERKAN.

- Vi skall medverka i planeringen av kommunens 100-årsjubileum år 2011 och se till att vi i Harlösanejden också får ta del av festligheterna

- Vi skall fortsätta att ligga på kommunen när det gäller tomtmark och byggande och att det så snart som möjligt blir en trafiksäker avkörningsplats i anslutning till informationstavlan m.m.

- Vi skall se till att vår utsiktsplats vid kyrkan även under 2010 förblir inbjudande för alla besökare.

- Vår ungdomssektion skall fortsätta med sina populära verksamheter

- Sen skall vi, så långt vi orkar, ta tag i andra frågor som dyker upp i byalagets styrelse eller från er som bor i vår vackra nejd.

- Vi skall avhålla vårt årsmöte i Byahuset den 22 januari kl 19.00 Inbjudan med inbetalningskort för medlemsavgiften kommer i din brevlåda senast den 15 februari.

Byalagets styrelse önskar er alla ett GOTT NYTT ÅR